dissabte, 26 d’abril del 2014

PRACTIQUES CONSTRUCTIVES EN POLIESTIRÈ

GUIO DEL CURS

QUE ES EL POLIESTIRÈ:
1.       Tipus
a.       Poliestirè extruït
b.      Poliestirè expandit
c.       poliuretà
2.       Densitats
                       a.       10 i 20 kg/m3molt tou
            b.    30 i 35 kg/m3 optima

QUE VOLEM FER:
1.       Cal decidir l’objecte que volem reproduir
a.       Tipus d’objecte
b.      Missió
c.       Mida la qual el volem
2.       Recollida d’informació
a.       Internet
b.      Revistes
c.       Fotografies
3.       Fotografiar
a.       Detalls
b.      Frontals i laterals
c.       Proporció comparativa ( una persona)
4.       Dimensionar
a.       Mides reals del total o d’alguns elements
b.      Mides teòriques de que disposem

MATERIAL A EMPRAR:
1.       Poliestirè extruït densitat 30 (gruix variable , normalment 3cm).
2.       Cola en barres per desfer.
3.       Agulles de cap.
4.       Claus petits.
5.       Fuses diverses per reforçar algunes parts.
6.       Pintura acrílica

EINES QUE CAL TENIR:
1.       Cúter varies mides(eina important)
2.       Fulles recanvi cúter
3.       Pedra d’esmolar
4.       Soldador
5.       Maquina elèctrica per  tallar amb fil de crom (opcional, pot ser construcció propia)
6.       Taulell de treball per poder treballar a sobre
7.       Aplic de llum
8.       Bloc de dibuix
9.       Llapis
10.   Escalímetre, transportador d’anglès i esquadres
11.   Metre i regle
12.   Calculadora
13.   Paper de vidre
14.   Raspall de ferro
15.   Pistola cola en calent
16.   Potenciòmetre
17.   Peu de rei (opcional)

METODE DE TREBALL:
1.       Dibuixar i detallar
2.       Mides i proporcions
a.       Mides a escala real
b.      Mides sobre fotografia
3.       Escalar :
a.       Escala de reducció directa ( escalimetre)
b.      Escala proporcional :
                                     A  es a B igual que  C es a X  
                            X = C x B : A
4.       Sentit del tall del poliestirè
5.       Part setinada ( cal treure-la amb paper de vidre)
6.       Construcció de lamines de poliestirè al gruix desitjat
a.       Cúter o maquina de tall en calent
7.       Com imitar les vetes de la fusta
a.       Raspall de ferro puntes toves  i cúter
b.      Passar paper de vidre per tota la superfície
c.       Cal escantonar la fusta amb el cúter
8.       Per on comencem
a.       Comencem per el cos
b.      Acabem per els detalls mes delicats
9.       Com apliquem la cola
a.       Amb delicadesa i poca quantitat
b.      Cal regular la temperatura
10.   Fixacions
a.       Amb agulles de cap
b.      Enganxant sobre el paper
c.       Cinta de pintor
11.   Elements de ferro i altres
a.       Claus petits
b.      Tires de poliestirè
c.       Roba o filats
12.   Cura amb la cola
a.       Fils de cola
b.      Taques de cola ( no es poden pintar)
13.   Pintura d’acabat
a.       Acrílica
b.      Aplicar al clarobscur
c.       Diverses patines   si cal